CAUTA BATERIA
Auto / Moto
Tractiune
Semitractiune
Stationare
Redresoare
Accesorii Baterii
Fotovoltaice
Produse

Prelucrarea datelor cu caracter personal

Această informare cuprinde categoriile de date cu caracter personal pe care le prelucrăm despre dumneavoastră atunci când vă înscrieți pe site-ul nostru pentru a primi newsletter-ul societății.

În calitate de operatori de date cu caracter personal, în conformitate cu dispozițiile Regulamentului nr. 679 din 27 aprilie 2016 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date, suntem obligați să vă informăm asupra datelor cu caracter personal pe care le prelucrăm despre dumneavoastră, precum și despre drepturile pe care le aveți referitor la aceste prelucrări.

 1. Cine suntem?

S.C. CARANDA BATERII S.R.L., cu sediul în România,București, sector 1, Calea Griviței nr.180, etaj 3, având număr de ordine în Registrul Comerțului J40/9836/1991, cod unic de înregistrare 1560677, nr. Telefon 0212310750, email office@caranda.ro.

 1. Ce date cu caracter personal colectăm despre dumneavoastră?

Atunci când vă înscrieți pe site-ul societății noastre pentru a primi newsletter, colectam despre dumneavoastră ADRESA de E-MAIL pe care o tratam ca o data cu caracter personal.

 1. De ce colectăm aceasta data cu caracter personal?

Avem nevoie de adresa dumneavoastra de e-mail pentru a vă putea trimite informatii despre produsele noastre și unele oferte speciale.

Cand va abonati, vă dati consimțământul sa vă trimitem aceste informatii.

Puteti sa va retrageti consimțământul oricand si atunci vom inceta sa va mai trimitem aceste informatii..

 1. Ce facem cu datele dumneavoastră cu caracter personal?

Datele cu caracter personal furnizate sunt stocate in baza noastra de date și nu sunt transferate către terți operatori..

 1. Cât timp vom reține datele cu caracter personal colectate despre dumneavoastră?

Datele dumneavoastră cu caracter personal vor fi stocate pe întreaga durată a existenței consimțământului și vor fi șterse de îndată ce vi-l veți retrage.

 1. Drepturile dumneavoastră

Referitor la procesarea datelor dumneavoastră cu caracter personal aveți următoarele drepturi:

 • Dreptul de acces la datele cu caracter personal;
 • Dreptul de rectificare a datelor cu caracter personal;
 • Dreptul la ștergerea datelor cu caracter personal;
 • Dreptul la restricționarea prelucrării
 • Dreptul la opoziție în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal.

Exercitarea acestor drepturi se face în cadrul și limitele trasate de Regulamentul nr. 679 din 27 aprilie 2016 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date. Aveți dreptul de a vă retrage, în orice moment, consimțământul în scris, prin oricare din modalitățile de mai jos.

Pentru exercitarea oricărui drept mai sus arătat sau pentru a obține informații despre datele cu caracter personal pe care le prelucrăm despre dumneavoastră, vă rugăm să ne adresați o cerere, datată și semnată, prin:

 • Poștă electronică (e-mail), la adresa: gdpr@caranda.ro

 • Serviciul poștal, la adresa: Calea Grivitei nr 180, et 3, sector 1, Bucuresti, cod 010751

Aveți dreptul de a formula plângere împotriva modului cum vă sunt prelucrate datele cu caracter personal sau pentru nerespectarea drepturilor dumneavoastră. Plângerea se adresează Autorității Naționale pentru Supravegherea prelucrărilor de date cu caracter personal:

 • Adresa: B-dul G-ral. Gheorghe Magheru 28-30 Sector 1, cod postal 010336 Bucuresti, Romania
 • Email: anspdcp@dataprotection.ro
 • Centrala Tel: +40.318.059.211 +40.318.059.212
Prezentare video
Aniversare 25 de ani
Testare automata
Produsele noastre
sunt verificate
inaintea punerii in vanzare cu ajutorul
laboratorului de testare automatizata
DIGATRON.
Doi oameni

Customer login

parola uitata