CAUTA BATERIA
Auto / Moto
Tractiune
Semitractiune
Stationare
Redresoare
Accesorii Baterii
Produse

Protectia mediului

ISO_14001 SC CARANDA BATERII SRL, producator de baterii acide cu Plumb, are preocupari permanente privind asigurarea conditiilor moderne de fabricatie si de Protectia Mediului, prin tehnologii de inalt nivel si instalatii noi care sunt prevazute cu sisteme de filtrare pentru retinerea substantelor nocive, conform normelor europeene.

POLITICA noastra in DOMENIUL MEDIULUI , SANATATII SI SECURITATII OCUPATIONALE

CARANDA BATERII® este specializata in productia si comercializarea de acumulatori auto, moto, tractiune si stationari, are un impact pozitiv asupra mediului prin recuperarea deseurilor de acumulatori de pe piata. Organizatia noastră urmăreşte crearea unui cadru adecvat de echilibrare a interesului economic cu cel ecologic, ca bază pentru o dezvoltare durabilă si o reducere a nivelului de risc la locurile de munca, fara ca prin aceasta sa fie afectata calitatea produselor si serviciilor realizate. Prin intermediul sistemului de management integrat implementat în organizaţie in conformitate cu cerintele standardelor SR EN ISO 14001:2015, alaturi de cerintele standardului SR EN ISO 9001:2015 deja certificat, ne orientăm activitatea în următoarele direcţii de acţiune:
SR EN ISO 14001_2005_medium

  • desfăşurarea activitatii în deplină conformitate cu legislaţia în vigoare şi cu reglementările de mediu si SSO aplicabile activităţilor, serviciilor şi produselor noastre, precum si cu alte cerinte la care am subscris;
  • îmbunătăţirea permanenta a performanţelor de mediu si SSO, prin controlul şi influenţarea aspectelor semnificative de mediu si al riscurilor identificate in organizatie, în conformitate cu programul de management adoptat;
  • adoptarea unui comportament preventiv faţă de poluare;
  • utilizarea eficienta a resurselor în toate activităţile noastre;
  • imbunatatirea modului actual de gestionare al deseurilor, precum si mentinerea calitatii factorilor de mediu si munca in limite legale;
  • prevenirea poluarii factorilor de mediu si a potentialelor poluari accidentale;
  • asigurarea unei intretineri corespunzatoare a utilajelor, echipamentelor si dispozitivelor, astfel incit acestea sa fie sigure in functionare;
  • asigurarea unor locuri de munca si un mediu de munca in conditii de securitate si sanatate pentru toti angajatii si colaboratorii care isi desfasoara activitatea in cadrul firmei;
  • implicarea tuturor angajatilor în activitatea de identificare si evaluare a riscurilor privind securitatea si sanatatea ocupationala si identificarea masurilor de prevenire si protectie;
  • instruirea si constientizarea intregului personal cu privire la importanta respectarii procedurilor de control operational pentru mediu si munca precum si utilizarea permanenta a sistemelor, dispozitivelor si echipamentelor de protectia muncii;

Managementul la cel mai înalt nivel analizează periodic implementarea şi funcţionarea sistemului de management integrat şi se angajează pentru îmbunătăţirea continuă a acestuia. Toţii angajaţii, indiferent de statutul lor, sunt răspunzători în a-şi asuma în mod activ realizarea strategiei şi politicii noastre de mediu si SSO.

Director General Ing. Aristide Caranda

ScreenClip

Certificarile de conformitate obtinute de la Agentia Nationala pentru Protectia Mediului

Datorita noilor dotari cu o tehnologie de varf la nivel european, respectand legislatia nationala si cea europeana privind Protectia Mediului, unitatea noastra este certificata de Agentia Nationala pentru Protectia Mediului.

ScreenClip [1]

Recuperarea si reciclarea bateriilor uzate pentru reciclarea plumbului

Bateriile uzate predate de clientii nostri sunt colectate conform HG 1132/2008. In acest fel, bateriile auto, stationare si de tractiune, precum si acumulatorii care contin substante periculoase sunt reciclate. Contribuim astfel la reducerea consumului de resurse naturale si la protectia mediului inconjurator (bateriile uzate necolectate polueaza apa, aerul si solul).
SC CARANDA BATERII SRL, colecteaza bateriile uzate prin reteaua proprie, asigurand transportul cu mijloace auto autorizate, in scopul valorificarii lor in unitatile specializate, respectand legislatia nationala si europeana.

ScreenClip [2]

Tratamentul apelor reziduale

Apele acide rezultate pe fluxul tenologic la spalarea gazelor, la spalarea bateriilor si la prepararea electrolitului sunt neutralizate in noua statie de neutralizare automata prevazuta cu sistem de reglare
si monitorizare a pH – ului pe calculator, asigurand astfel permanent calitatea apelor uzate impusa de normele privind evacuarea in retelele orasenesti.

ScreenClip [3]

Captare si purificare gaze

Pentru asigurarea permanenta a conditiilor de Protectia Mediului inconjurator si a mediului de lucru, CARANDA BATERII® a investit in anul 2007 sume importante in acest sens.
Instalatia automata de formare electrochimica a acumulatoarelor auto este prevazuta cu un sistem de captare si purificare a gazelor rezultate in timpul procesului tehnologic reducand concentratia acestora cu mult sub limita admisa atat in mediul de lucru cat si la evacuarea in atmosfera.

Prezentare video
Aniversare 25 de ani
Testare automata
Produsele noastre
sunt verificate
inaintea punerii in vanzare cu ajutorul
laboratorului de testare automatizata
DIGATRON.
Doi oameni

Customer login

parola uitata